Er du vild med teater og har du lyst til at udfordre dig selv på en scene,

så er der mulighed for at gå til drama én gang om ugen hen over efteråret

​Dramaundervisning på Teatret Masken

​Er du mellem 9 og 13 år og kunne du tænke dig at gå til drama?

Hver onsdag fra 7. september - 30. november kl. 16-17.30, på nær uge 42, på Teatret Masken, voldgade 1, Nykøbing Falster.

Gennem teater, øvelser og improvisationer får du grundlæggende viden om og forståelse for teatrets virkemidler og hvordan man opbygger en rolle. Du får mulighed for at afprøve grænser i et trygt miljø, så du tør bruge dig selv i et handlende fællesskab og udvikle selvtillid.

Undervisningens indhold vil bl.a. være øvelser med kropssprog og status (høj, lav) figurarbejde, arbejde med masker og improvisationer. De lærte teknikker vil blive afprøvet i små spil med og uden fast tekst, hvor alle prøver forskellige roller af.

Tilmelding senest 5. september på info@masken.dk, eller på tlf. 54 732 732, husk at skrive navn og tlf. nr. på barnet. Da der kun er plads til 20 elever, gælder først-til-Masken princippet.

Jette Malmskov vil stå for undervisningen, hun har blandt andet en teatervidenskabelig grunduddannelse fra Københavns Universitet og diplomuddannelse i drama, derudover har Jette Malmskov stor erfaring med at undervise i drama.

Dramaundervisningen er en del af Bobleriet som er et kulturtilbud til alle børn og unge i Guldborgsund Kommune og derfor er tilbuddet gratis.

Bobleriet


Det seneste børn- og ungeinitiativ er dannelsesprojektet ”Bobleriet” fra efteråret 2014. Projektets formål er at dyrke den mentale og fysiske sundhed og almene dannelse hos børn og unge med børn og unge. Hensigten med projektet er bl.a.:
- At vække børn og unges æstetiske sanser gennem udvikling af kreative evner, for derigennem at styrke børnenes indlæring.
- At fremme det lokale musik-, kunst- og kulturliv og dermed medvirke til at udvikle de unges personlighed og give dem en forståelse af, at de er demokratiske borgere i samfundet og dermed en del af et stort fællesskab.
- At være et aktivt og meget stærkt element i dannelsen af vores fællesskaber og samfund som helhed.

www.bobleriet.dk

projektlogo_bobleriet_guldborgsund_300dpi

Besøg os på Facebook​

Teatret Masken​

Teatret Masken

Voldgade 1
​4800 Nykøbing F

Åbningstider: Mandag - Torsdag 10-15

                       Fredag  10-12

Samt 1 time før hver teaterforestilling og 1 time før Natcafé

Sommerlukket 20. juni - 10. august 2020

Kontakt os

Telefon: 54 732 732

E-mail: info@masken.dk